Вперше в Україні: П Р О Г Р А М А формування, збереження та обліку високопродуктивних лісових насаджень головних лісоутворюючих порід (сосна звичайна, дуб звичайний, кращі дерева супутніх порід) у лісових насадженнях лісогосподарських та лісомисливських підприємств Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

IMG_7763 «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Начальник Волинського обласного
управління лісового та мисливського
господарства
Мазурик В. В.

П Р О Г Р А М А
формування, збереження та обліку високопродуктивних лісових насаджень головних лісоутворюючих порід (сосна звичайна, дуб звичайний, кращі дерева супутніх порід) у лісових насадженнях лісогосподарських та лісомисливських підприємств Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства
■ Мета програми: забезпечення формування високопродуктивних, високобонітетних лісових насаджень та збереження кращих дерев основних лісоутворюючих порід, починаючи від віку проріджування і до віку головного користування.
■ Методи виконання програми: визначення в натурі рівномірно по площі (в насадженні) кращих за лісотаксаційними характеристиками дерев головних лісоутворюючих порід; маркування аерозольною фарбою; нанесення нумерації на стовбури ростучих дерев; формування поділяночної електронної бази обліку вимічених дерев (по лісництву, по підприємству, по обласному управлінню); сувора заборона на відведення визначених дерев до лісогосподарських рубок до віку головного користування; списання загиблих в процесі росту вимічених дерев (пожежі, вітровали, буреломи, сніголами, шкідники, хвороби) із обов’язковим складанням відповідних актів за участю головного лісничого підприємства з внесенням змін до електронної бази. Натурні роботи з обліку та маркування розпочинаються із проведення вищевказаних робіт у лісових насадженнях за 10 років до головної рубки. В першу чергу відбираються насадження, що запроектовані матеріалами лісовпорядкування до проведення прохідної рубки із кращими лісотаксаційними показниками, після чого намічаються до проведення лісогосподарських заходів. Перед виконанням програми, спеціалістами обласного управління в лісогосподарських підприємствах проводяться тренінги з метою навчання членів комісій підприємств по якісному виконанню запроектованих робіт.
■ Засоби виконання програми: роботи по визначенню кращих дерев в насадженнях, маркування, нумерація та облік проводиться спеціально створеною на підприємстві комісією в складі – головного лісничого, інженера лісового господарства, лісничого; формування та ведення електронної бази проводить інженер лісового господарства; збереження вимічених у насадженнях дерев покладається на державну лісову охорону підприємств.
■ Терміни виконання програми: запровадження даної програми передбачає проведення відповідних робіт на постійній основі в зв’язку з значним об’ємом робіт та зміни вікової структури насаджень.
Впровадження даної програми заплановано із січня 2015 року, після проведення тренінгів для комісій лісогосподарських підприємств.
■ Технологія виконання програми: призначені наказом по підприємству спеціалісти, знаходячись у насадженні, комісійно визначають кращі за лісотаксаційними показниками (висота, діаметр, стан дерева, відсутність механічних пошкоджень та біологічних вад) дерева в кількості 250 – 270 дерев на 1 гектар площі в насадженнях, де дуб чи сосна є головною породою, а в змішаних насадженнях відбирається максимальна кількість кращих дерев сосни чи дуба. На стовбурі дерева на висоті грудей (1,3 м) підрум’янюють кору, не пошкодивши деревини, стійкою до атмосферного впливу фарбою ставлять номер дерева із шрифтом напису 50 мм (в чисельнику) та номер таксаційного виділу тим же шрифтом (в знаменнику), після чого вносять до відповідної форми визначені показники. По кругу дерева над відповідним номером аерозольною фарбою наноситься кільце шириною 5 – 7 сантиметрів. Проведену роботу оформляють відповідним актом за підписами членів комісії, після чого всі результати натурних замірів інженер лісового господарства вносить до персонального комп’ютера у відповідну форму (Форма 1) із подальшою передачею даної інформації до центральної електронної бази обласного управління (відділ лісового господарства).
■ Матеріальне забезпечення: проведення відповідних робіт відноситься до посадових обов’язків спеціалістів лісогосподарських підприємств, тому не потребує додаткового часу для їх виконання; роботи по визначенню в натурі основних лісотаксаційних показників проводиться геодезичними та вимірювальними приладами, які є на підприємствах і не потребує залучення інших інструментів: обробка матеріалів проводиться на основі натурних замірів та на основі матеріалів базового та безперервного лісовпорядкування на персональних комп’ютерах відповідних спеціалістів підприємств; придбання аерозольної фарби для вимічення дерев проводиться за рахунок власних коштів підприємств та списується по факту використання, згідно акту відповідної форми.
Прогнозовані результати. Формування високоповнотних та високобонітетних лісових насаджень головних лісоутворюючих порід до віку головної рубки, облікувавши кращі дерева у віці проріджування та унеможлививши їх призначення до лісогосподарських рубок протягом всього терміну вирощування до віку головної рубки, за винятком їх загибелі.
■ Нормативне забезпечення. При впровадженні даної програми спеціалісти користуються матеріалами базового лісовпорядкування та дотримуються вимог Лісового кодексу України, Методичних рекомендацій з відведення і таксації лісосік. Роботи проводяться повіреним вимірювальним та геодезичним інструментом.
Дана програма затверджується наказом по обласному управлінню із подальшим прийняттям до виконання лісогосподарськими підприємствами.
■ Додатки

Форма 1

Лісництво кв. вид пл.га

Склад насадж

Вік, років

Повнота

Головна порода, що обліковується
Сосна

Дуб
№д Dд

№д Dд
● вимічення дерев проводиться аерозольною фарбою жовтого кольору, шляхом нанесення кільця над номером дерева на відстані 10 см,
● нанесення номера дерева проводиться аерозольною фарбою жовтого кольору, стійкою до атмосферного впливу,
● польові роботи з обліку та маркування проводяться в присутності матеріально відповідальної особи (майстер лісу)
Начальник відділу лісового господарства               Бабеляс Б. П.