Мисливське господарство

 

Мисливство відіграє одну з важливих ролей у житті суспільства. Це підтверджується історією його розвитку. Як галузь народного господарства мисливство до цього часу не набуло відповідного статусу, хоча з давніх-давен тою чи іншою мірою є одним з найважливіших традиційних видів природокористування багатьох людей.  Сьогодні значна частина громадян України захоплюється полюванням, яке для них є засобом спілкування з природою, активним відпочинком, естетичною насолодою.

Мисливські угіддя

Загальна площа закріплених мисливських угідь Волинської області становить 1,509 млн. га (3,8 % від площі мисливських угідь України), у тому числі:

– лісових – 660,4 тис. га ( 44 % від загальної площі мисливських угідь області);

– польових – 701,6 тис. га ( 46 % від загальної площі мисливських угідь області);

– водно-болотних – 146,7 тис. га (10 % від загальної площі мисливських угідь області).

Користувачі мисливських угідь

Веденням мисливського господарства в області на даний час займаються 56 користувачів мисливських угідь, із них:

– 16 державних підприємств Волинського ОУЛМГ, яким надано угідь на  площі 347,5 тис. га, або 23% від загальної площі мисливських угідь області (1 мисливське, 3 лісомисливських, 11 лісогосподарських, Черемський ПЗ);

– 15 районних організацій Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР), яким надано угідь на площі 820 тис. га, або 54% від загальної площі мисливських угідь області;

–  24 користувачі інших форм власності(клуби, громадські організації, приватні підприємства), яким надано угідь на площі  312 тис. га,  або 21% від загальної площі мисливських угідь області;

Шацький НПП, якому надано угідь на площі 28,9 тис. га або 2 % від загальної площі мисливських угідь області.

Витрати та надходження

На ведення мисливського господарства в області за 2017 рік витрачено 21 млн. 23 тис. грн., в тому числі державними лісогосподарськими підприємствами – 9 млн. 760тис. грн., УТМР – 5 млн. 274 тис. грн., іншими користувачами – 5 млн. 990 тис. грн. Із загальних витрат на охорону та відтворення мисливських тварин витрачено 8 млн. 664 тис. грн., що в перерахунку на 1 тис. га складає 14 тис. грн.

Надходження від мисливсько-господарської діяльності склали 7млн. 104 тис. грн., що становить лише 34 % по відношенню до витрат, зокрема, надходження в державних підприємствах склали 1 млн. 925 тис. грн. (20 % до витрат), в УТМР – 3 млн. 611 тис. грн. (68,5 %), в інших господарствах – 1 млн. 568 тис. грн. (26%).

Єгерська служба

В мисливському господарстві області відповідно до статистичних даних по формі 2-тп (мисливство) за 2017 рік кількість штатних працівників становить 258 чоловіка, з них: 16 мисливствознавців та 213 єгерів (у державних підприємствах, підпорядкованих управлінню – 7 мисливствознавців та 46 єгерів, в УТМР Волинської області – 3 мисливствознавців та 104 єгерів, в інших користувачів – 6 мисливствознавців та 63 єгерів).

В середньому по користувачам мисливських угідь на одного єгеря припадає:

в державних підприємствах управління – 8 тис. га;

в УТМР Волинської області – 8 тис. га;

в інших користувачів – 5 тис. га.

В середньому по області на 1 єгеря припадає 7 тис. га мисливських угідь.

Чисельність диких тварин

За результатами проведеного зимового обліку 2018 року в мисливських угіддях області нараховується близько 12 тис. голів диких копитних тварин:

  • лося – 452 гол.;
  • оленя європейського – 402 гол.;
  • оленя плямистого –859 гол.;
  • козулі – 7808 гол.;
  • кабана – 2540 гол.,

та 50 тис. основних видів мисливських хутрових звірів, в тому числі:

  • зайця-русака – 34 тис. гол.;
  • лисиці – 2,4 тис. гол.;
  • вовка – 36 гол.;
  • єнотоподібного собаки – 840 гол.;
  • куниці лісової – 2282 гол.

Браконьєрство

Одна з найболючіших проблем, яка стоїть перед мисливським господарством області вже багато років – це браконьєрство. У 2017 році на порушників правил полювання складено 410 протоколів, з них стягнуто 68 тис. грн. штрафів та 8 тис. грн. на відшкодування завданих збитків. До адміністративної відповідальності притягнуто 398 порушників правил полювання, до  кримінальної – один.

 

Основні показники ведення мисливського господарства за 2017 рік
Волинська область Одиниця виміру область зокрема:
всього УТМР ДАЛР ІНШІ
Площа наданих у користування угідь тис. га 1508,677 820,38 376,34 311,96
  у  % до наданих у користування угідь регіону % 100 54,38 24,95 20,68
Площа наданих у користування:  лісових угідь тис. га 680,389 186,16 253,76 220,47
                                                       польових угідь тис .га 701,554 531,38 87,13 83,05
                                             одно болотних  угідь тис. га 146,736 102,85 35,45 8,44
Проведено мисливське впорядкування угідь тис .га 1490,302 820,38 357,97 311,96
    у % до наданих у користування угідь % 98,8 100,0 95,1 100,0
Всього працюючих у мисливському г-ві чол. 258 107 66 85
  з них: мисливствознавці чол. 16 3 7 6
             штатні єгера чол. 213 104 46 63
Припадає угідь на 1 штатного єгера тис. га 7,1 7,9 8,0 5,0
Загальні витрати на ведення мисливського г-ва тис. грн. 21023,0 5273,5 9759,6 5989,8
   у середньому на 1 тис.га грн. 13935 6428 25933 19201
Заробітна плата тис. грн. 10327,0 3190,2 4690,2 2446,6
  у середньому місячна зарплата 1 працюючого грн. 3336 2485 6000 2399
Витрати на охорону, відтворення тварин тис. грн. 8664,3 1881,2 4093,7 2689,4
  в середньому на 1 тис. га грн. 5743 2293 10878 8621
з них витрати на відтворення тварин, біотехнію тис. грн. 4712,8 1199,0 2027,8 1486,019
  в середньому на 1 тис. га грн. 3124 1462 5388 4764
Надходження від ведення мисливського г-ва тис. грн. 7103,8 3610,6 1925,2 1568,1
  у середньому з 1 тис. га грн. 4709 4401 5115 5027
      у % надходження до витрат % 33,8 68,5 19,7 26,2
Складено протоколів – всього шт. 410 44 341 6
     у % до всіх протоколів складених в регіоні % 100 10,7 83,2 1,5
Кількість користувачів мисливських угідь одиниць 56 15 17 24

Адміністративні послуги

У Волинській області зареєстровано біля 20 тисяч мисливців, або 1,9% до всього населення області. На протязі 2017 року мисливцям надано 11297 адміністративних послуг по видачі посвідчень мисливця та контрольних карток обліку добутої дичини та порушень правил полювання на суму 141,26 тис. грн., які поступили в місцевий бюджет. У 2017 році 527 чоловік склали іспити і отримали посвідчення мисливця. На сезон полювання 2017 року контрольні картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання отримали 10735 чоловік.