Сертифікація лісів ДП “Прибузьке ЛГ”

Інформація

Підприємство здійснює оцінку впливу лісогосподарських заходів на навколишнє природне середовище та екологічних наслідків їх проведення на основі розробленої інструкції.

Розробляє заходи із пом’якшення негативного впливу проведених лісогосподарських заходів.

На території підприємства виявлені місця існування рідкісних видів флори і фауни, занесених до Червоної книги України ( лелека чорний, лунь польовий, осока затінкова, шейхцерія болотна, росичка англійська).

Підприємство здійснює постійну охорону місць існування рідкісних видів. Проводить щорічний моніторинг стану їх популяцій. За результатами моніторингу рідкісних видів, проведеного в 2018 році, стан їх популяцій задовільний.