Члени Наукової ради Волинського ОУЛМГ взяли участь у форумі Лісівничої академії наук України

Цими днями своє 25-річчя відзначила Лісівнича академія наук України. З цієї нагоди у Львові відбулися загальні збори громадського формування.

На них побували і представники Наукової ради Волинського ОУЛМГ, зокрема голова ради к. с. г. наук, доцент кафедри садово-паркового господарства Східноєвропейського університету імені Лесі Українки Анатолій Гетьманчук та к. с. г. наук, заслужений працівник освіти України директор Шацького лісового коледжу імені Валентина Сулька Ігор Жмурко.

Академія об’єднує представників української лісівничої справи. Це науково-творчий, методичний і координаційний громадський центр галузі лісівництва, лісоексплуатації, технології деревообробки та економіки лісового комплексу. Центральні органи ЛАН знаходяться у Львові, а її діяльність поширюється на всю територію України.

– Основною метою діяльності ЛАН України є об’єднання творчих зусиль вчених і практиків лісового комплексу для підвищення престижу лісівничої та лісоінженерної справи, налагодження тісної співпраці між лісівничою практикою та наукою, підтримки передових науково-практичних розробок та досягнень науки і практики, захисту довкілля, охорони та примноження лісових багатств держави, – зазначає лісівник-практик і науковець Анатолій Гетьманчук. – Основними завданнями ЛАН України є сприяння проведенню фундаментальних досліджень з проблем теорії лісівництва та агролісомеліорації, лісокористування та економіки лісового комплексу; організація ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва; сприяння розробці та впровадженню програм поліпшення екологічної ситуації, охорони природи через формування національних природних заповідників, національних природних парків та лісопарків; вирішення проблем в області лісовідновлення та лісорозведення, пошук ефективних шляхів збільшення лісистості держави; наукове, екологічне, соціальне обґрунтування необхідності залишення лісів у державній власності; розробка концепції переходу на невиснажливе користування лісом, запровадження плантаційних насаджень, «енергетичних» плантацій для продукування значних обсягів деревної фітомаси за відносно короткі терміни; сприяння організації розробки прогресивних методів виробництва та застосування у лісовому господарстві і лісовій промисловості нових методів досліджень.

Сучасний склад ЛАН України нараховує 63 дійсних члени (академіків), 67 членів-кореспондентів з усієї України, 9 колективних членів та 2 почесних іноземних члена академії.

Науковим виданням Лісівничої академії наук України є щорічний збірник «Наукові праці Лісівничої академії наук України», який з 2009 року набув статусу наукового видання ВАК України. В ньому публікуються оригінальні статті з актуальних питань сучасного лісівництва, відтворення та збагачення лісів держави, охорони природи, раціонального природокористування, лісоексплуатації, технології деревообробки, економіки лісового комплексу.

«Шацький лісовий коледж ім. В. В. Сулька є колективним членом ЛАНУ, – написав на своїй сторінці у Facebook Ігор Жмурко. – Завжди приємно зустріти провідних наукових світил лісівництва, своїх вчителів, колег та побувати у стінах закладу, де навчався…»

На форумі йшлося про досягнення і здобутки Лісівничої академії наук України за 25-річчя її діяльності, прозвучав також звіт про фінансову діяльність. Визначних членів ЛАНУ нагороджено нагрудним знаком «Видатний вчений-лісівник України».

Прес-служба Волинського ОУЛМГ