Валерій Черняков: ВИСНОВОК щодо проекту Закону України

Валерій Черняков: ВИСНОВОК щодо проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо-та пиломатеріалів у необробленому вигляді)

реєстр. № 1362 від 10.12.2014р., суб’єкт внесення (н.д. Добродомовим Д.Є, Томенком М.В., Матківським Б.М., Мусієм О.С., Купрієм В.М., Чепиногою В.М., Єднаком О.В., Антонищаком А.Ф., Дубініним О.І., Дирівим А.Б.)

1. Основні положення: законопроектом передбачається внесення змін до Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів”, якими деревину дуба віднесено до переліку цінних та рідкісних порід і запроваджується мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів товщиною понад 70 мм та вологістю більш як 22% строком на 10 років.

2. Позиція Держлісагентства: не підтримує.

3. Обґрунтування позиції Держлісагентства: у відповідності до статті 34 «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони», жодна Сторона не повинна запроваджувати або зберігати в силі будь-які заборони чи обмеження або заходи еквівалентної дії щодо імпорту будь-якого товару іншої Сторони або експорту чи продажу для експорту будь-якого товару, призначеного для території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених в цій Угоді або відповідно до Статті XI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 та її приміток щодо тлумачення.

Стаття ХІ ГАТТ 1994 року містить загальне правило, згідно з яким ніякі заборони чи обмеження, крім мит, податків, чи інших зборів, чи то у формі квот, імпортних або експортних ліцензій чи інших заходів, не повинні встановлюватися або застосовуватися будь-яким членом СОТ щодо імпорту будь-якого товару, який походить з території будь-якого іншого члена СОТ, або щодо експорту чи продажу на експорт будь-якого товару, призначеного для ввезення на територію будь-якого іншого члена СОТ.
Слід зазначити, що випадки, в яких член СОТ може не дотримуватися цього загального правила, чітко визначені у Генеральній угоді з тарифів і торгівлі 1994 року та інших міжнародних домовленостях, укладених в рамках СОТ.
На думку авторів, запропонований законопроект підпадає під дію пункту «а» частини 2 статті ХІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, що містить виняток із загального правила, згідно з яким можуть бути заборони чи обмеження експорту, які тимчасово застосовуються з метою запобігання чи послаблення критичного дефіциту харчових продуктів або інших товарів, що мають вагоме значення для експортуючої сторони. На сьогоднішній день в Україні не спостерігається критичного дефіциту необробленої деревини, оскільки право на її експорт лісогосподарські підприємства отримують виключно після задоволення сировинних потреб внутрішнього ринку.
Додаткового обґрунтування внесена законодавча пропозиція потребує на предмет її відповідності вимогам Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», який, зокрема, містить вичерпний перелік випадків, в яких можлива заборона окремих видів експорту та імпорту, а також визначає, що впровадження заборони експорту або імпорту з інших підстав можливо лише, якщо це дозволено міжнародними договорами, учасником яких є Україна (ст. 17).
Тому, слід враховувати норми міжнародних договорів між Україною та іншими державами з питань вільної торгівлі, серед яких слід, насамперед, виділити Угоду про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ від 24 червня 2010 р., Угоду про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р., Договір про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року.
Враховуючи принципи вільної ринкової економіки в зазначених угодах, виглядає дивним завдання законопроекту «подолання негативних наслідків згубної економічної політики України як сировинного придатку Заходу…».
Є неправдивим твердження авторів законопроекту, що «наслідком масового та безконтрольного вивезення деревини у круглому вигляді є також дефіцит і дороговизна дерев’яних кріплень для шахт України, внаслідок чого смертність шахтарів від завалів на шахтах надзвичайно висока», оскільки за інформацією Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України не зафіксовано жодного випадку смертельного травмування шахтарів із зазначених причин.
Відносно зазначеного в Пояснювальній записці рівня цін на лісоматеріали в Івано-Франківській області інформуємо, що на сьогоднішній день вартість 1 кбм пиловника ялинового ІІ сорту діаметром 20-24 см на внутрішньому ринку становить 464 грн без ПДВ на верхньому складі, експортна ціна аналогічної продукції 63 євро, або 1200 грн без ПДВ з доставкою до кордону. Якщо від експортної ціни відняти всі витрати, необхідні для здійснення цієї операції (вивезення з лісу, навантаження, замитнення та доставка до кордону), і які на сьогоднішній день становлять біля 300 грн за 1 кбм, то вартість 1 кбм цієї деревини на верхньому складі буде становити 900 грн, що майже в 2 рази більше ціни внутрішнього ринку.
Стосовно стану забезпечення вітчизняних деревообробних підприємств сировиною Держлісагентство України зазначає наступне.
Реалізація необробленої деревини постійними лісокористувачами, що входять до сфери управління Держлісагентства України, здійснюється через біржові аукціони, у відповідності до чинного наказу Держкомлісгоспу України від 19.02.2007 № 42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини».
На аукціони виставляється вся необроблена деревина за винятком дров паливних, деревини для індивідуального ремонту і будівництва, забезпечення соціальної сфери та власних потреб і переробки постійних лісокористувачів.
Участь у торгах можуть приймати виключно деревообробні підприємства – резиденти України, що засвідчує першочерговість забезпечення сировиною вітчизняного виробника.
На загальні аукціони з продажу необробленої деревини (участь у торгах можуть брати суб’єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини в Україні) в 2014 році було виставлено 4 млн. 395 тис. кбм, виявили бажання придбати 3 млн. 134 тис. кбм, що становить 71% від виставлених обсягів, фактично відвантажено – 2 млн. 552 тис. кбм або 58% від виставленого обсягу.
На спеціалізовані торги (участь у торгах можуть брати суб’єкти лише суб’єкти господарської діяльності, які мають власне плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво) було виставлено 3 млн. 246 тис. кбм необробленої деревини, реалізовано 1 млн. 624 тис. кбм деревини або 50% від виставлених обсягів, фактично відвантажено – 1 млн. 367 тис. кбм або 42%.
В цілому, на квартальні аукціони 2014 року було виставлено 7 млн. 642 тис. кбм деревини, що на 230 тис. кбм більше ніж в 2013 році, виявили бажання придбати 4 млн. 758 тис. кбм або 62%, фактично вибрано за 2014 рік 3 млн. 919 тис. кбм, що становить 51% від виставленого обсягу.
Таким чином, у поточного року споживачі внутрішнього ринку за результатами проведених аукціонів не викупили у лісогосподарських підприємств близько 3,7 млн. кбм деревини.
У відповідності до пункту 1.5. Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами – постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні.
Враховуючи зазначену норму Положення, держлісгоспи здійснювали поставку деревини по прямим договорам, в тому числі і на експорт, що дало змогу забезпечити надходження валюти в державу, забезпечити роботою та заробітною платою десятки тисяч громадян України, сплатити податки та збори до державного та місцевого бюджетів.
Станом на 01.01.2014 лісогосподарськими підприємствами поставлено на експорт 4,1 млн. кбм необробленої деревини, що становить 27,7% від обсягу заготівлі та відповідає об’ємам не викупленої на аукціонах деревини.
В 2013 році відсоток експорту необробленої деревини від заготівлі деревини у зазначених у Пояснювальній записці областях був наступний: Львівська – 29, Чернівецька – 42, Черкаська – 15, Тернопільська – 45, Рівненська – 36, Івано-Франківська – 25, Вінницька – 18, Житомирська – 36, Закарпатська – 11, Київська – 40, Волинська – 17.
Тому, зазначене в Пояснювальній записці твердження, що «70 % повністю перенаправляють на експорт, як необроблену деревину» не відповідає дійсності.
В листопаді-грудні поточного року відбуваються аукціони з продажу необробленої деревини, яка буде заготовлена в 1 кварталі 2015 року. Так, станом на 16.12.2014 на загальні аукціони було виставлено 914,8 тис. кбм лісоматеріалів, з яких виявили бажання придбати 756 тис. кбм або 82,7 %, на спеціалізовані аукціони було виставлено 840 тис. кбм, продано 432 тис. кбм або 51,4%.
Низький рівень придбання вітчизняними деревообробними підприємствами лісоматеріалів пояснюється значним зменшенням попиту на продукцію переробки деревини, склади готової продукції та біржі сировини деревообробних комбінатів заповнені. Також спостерігається збільшення заборгованості деревообробних підприємств перед держлісгоспами за поставлену лісопродукцію.

Деревина, що не знаходить споживача на українському ринку поставляється на експорт.
Як зазначалося раніше, за 2014 рік державними лісогосподарськими підприємствами поставлено на експорт 4,1млн. кбм необробленої деревини.
В тому числі за межі митної території країни поставлено 2,6 млн. кбм пиловника, з якого 2,4 млн. кбм хвойних порід, 0,2 млн. кбм листяних порід, а також 1,5 млн. кбм техсировини та балансів, з яких 0,8 млн. кбм хвойних порід, 0,5 млн. кбм твердолистяних та 0,2 млн. кбм м’яколистяних порід.
В структурі експорту 12 % складає дров’яна деревина для технологічних потреб твердолистяних порід, технологій переробки якої в країні немає. Інша частина експорту – це переважно низькосортні пиловники хвойних порід, переробити який деревообробна галузь не в змозі через відсутність належного технічного потенціалу.
Держлісагентство України наголошує, що в процесі лісозаготівель неможливо заготовити лише один конкретний сортимент, який має реальний попит на внутрішньому ринку, держлісгоспи будуть змушені на 2,0 млн. кбм скоротити обсяги заготівлі деревини сосни та ялини, що залишить без сировини плитні та целюлозно-паперові підприємства, та на 1,0 млн. кбм обмежити заготівлю деревини твердолистяних порід, що негативно вплине на сировинне забезпечення, в першу чергу, суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу.
В результаті зменшення рубок залишиться без роботи близько 10000 працівників, котрі задіяні на заготівлі, навантаженні та вивезенні деревини, а також біля 3500 робітників, задіяних на переробці пиловників твердолистяних порід. Ці робочі місця будуть вивільнені в депресивних районах Полісся та Карпат, де і так на сьогодні найнижча занятість населення та заробітна плата.
Окрім того, заборону вивезення деревини необхідно розглядати в комплексі, тому що в цьому процесі задіяні не тільки підприємства лісопромислового комплексу, а й інших галузей господарства, в тому числі практично вся транспортна галузь (авто-, залізничний, морський транспорт, а також порти). При забороні експорту не буде перевезено та перероблено морськими портами близько 2,0 млн. т вантажів, що також негативно позначиться на їх роботі.
За попередніми підрахунками при забороні експорту лісоматеріалів лісогосподарська галузь недоотримає близько 3,0 млрд. грн., в тому числі за рахунок скорочення обсягів заготівлі на 1,5 млрд. грн. та за рахунок різниці в цінах 1,5 млрд. грн, оскільки на сьогоднішній день вартість знеособленого кубометра реалізованої деревини на експорт є в 2 рази вищою, ніж на внутрішній ринок. До зведеного Бюджету не надійде близько 1,0 млрд. грн. у вигляді податків та зборів.
Враховуючи значне бюджетне недофінансування галузі, можливість поставки на експорт лісоматеріалів, які не мають збуту на внутрішньому ринку, в значній мірі дає змогу лісогосподарським підприємствам щорічно забезпечувати виконання комплексу лісогосподарських заходів, підтримувати в належному стані матеріально-технічну базу, в тому числі протипожежну техніку, розвивати мережу лісових доріг, виконувати фінансові та соціальні зобов’язання, реалізовувати заходи по боротьбі з лісовими пожежами.
В таких європейських країнах, як Німеччина, Австрія, Фінляндія, Швеція та Румунія, де високо розвинена переробка деревини, не існує жодних обмежень щодо експорту або імпорту лісоматеріалів необроблених, оскільки баланс деревини в цих країнах сформований ринком, а наведені в Пояснювальній записці приклади держав Білорусі та Російської Федерації щодо обмежень на вивіз необробленої деревини були запроваджені після тривалого терміну інвестування і розвитку підприємств деревообробного комплексу.
За матеріалами державного обліку лісів станом на 01.01.2011 року в Україні налічується 1729,6 тис. га дубових лісів, що на 13,4 тис. га більше в порівнянні з 1996 роком, тому, зазначена в Пояснювальній записці інформація, що «останнім часом кількість дубових лісів скорочується і є необхідність обмежити експорт дубових лісо- і пиломатеріалів» є вигадкою авторів законопроекту.
Автори законопроекту в обґрунтуванні необхідності прийняття Закону посилаються на дані інтернет-ресурсів 1-2 річної давнини, які на сьогодні не є об’єктивними. Держлісагентство України наголошує, що обґрунтування законопроекту має здійснюватись виключно на підставі офіційної статистичної інформації профільних державних органів.
Таким чином, підходи до запровадження обмежень на вивіз необробленої деревини з країни, повинні ґрунтуватись на реальних можливостях її внутрішньої переробки, мають бути продуманими та виваженими, так як обмеження вільної реалізації деревини при відсутності споживачів на внутрішньому ринку неминуче призведе до падіння обсягів заготівлі і реалізації лісопродукції лісогосподарських підприємств.
Результатом запровадження обмежень можуть бути симетричні заходи з боку країн Євросоюзу, направлені на продукцію переробки деревини, яка вироблена в Україні, що матиме катастрофічні наслідки для лісогосподарської і деревообробної галузей нашої країни, що в свою чергу призведе до скорочення валютних надходжень у державу та зменшення обсягів сплати податків до бюджетів різних рівнів.

Голова В.В. Черняков

Джерело: Український лісовод