ДП «Волинський ЛСНЦ»

Державне підприємство «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр»

Юридична адреса: вул.Селекційна 3, с.Лище, Луцький р-н., Волинська обл., 45638

тел.(0322) 73-90-01

електронна адреса – vlsnts@lisvolyn.gov.ua

Фактична адреса : вул.Селекційна, 3, с.Лище, Луцький р-н., Волинська обл., 45638  

Сторінка у Фейсбуці

Директор – Неводнічик Тетяна Леонідівна

Т.в.о. головного лісничого – Касянчук Ірина Сергіївна

Головний бухгалтер – Литвин Віра Володимирівна

Державне підприємство «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» було створене в 2004 році, згідно наказу Волинського державного  лісогосподарського об’єднання «Волиньліс» № 127 від 23.11.2004 року із лісового фонду ДЛМГ «Звірівське».

Основним завданням ДП «Волинський ЛСНЦ» є забезпечення державних лісогосподарських підприємств області, як звичайним садивним матеріалом, так і покращеним, вирощеним на селекційно-насіннєвій основі, а також він являється основним постачальником саджанців для озеленення міст і сіл області.

Природно – кліматичні умови

Згідно лісорослинного районування територія підприємства відноситься до району Правобережного Українського Полісся по межі західного лісостепу.

Клімат району має атлантико- континентальний тип характерний для західної частини України (високе зволоження, м’яка з відлигами зима, помірне тепле літо).

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень є ранні осінні і пізні весняні заморозки, а також літні засухи (бездощовий період більше 15 діб).

Основні типи і види ґрунтів: сірі лісові глеюваті легко суглинисті на лесовидних суглинка (91%) і світло-сірі глеюваті супіщані на лесовидних суглинках та крейдяно-мергелевих породах (9%).

Ерозійні процеси на території підприємства відсутні.

Територія лісгоспу розташована в басейні річки Стир.

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих (98,5%). Лісові ділянки з надмірним зволоженням відсутні. Болота займають площу 0,7 га.

Гідромеліоративна мережа на території підприємства відсутня.

Економічна характеристика

Район розташування підприємства відноситься до числа аграрних районів області і направлений на вирощування зернових культур і цукрових буряків.

Провідною галуззю народного господарства є сільське господарство. Поруч з територією підприємства розташований обласний центр м. Луцьк, яке є розвинутим промисловим центром області.

Лісистість адміністративного району, на території якого розташоване підприємство складає: 4,8%. Ліси на території району розташовані нерівномірно. Основні лісові масиви розташовані у східній частині Луцького району.

Характеристика шляхів транспорту.

Район розташування підприємства характеризується розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності підприємства є автодорога Луцьк-Рівне, Струмівка-Гаразджа.

Протяжність лісогосподарських доріг на території підприємства складає 3,8 км, із них з твердим покриттям 1,9 км.

Загальна протяжність шляхів транспорту за нормативами на 1000 га. площі складає 16 км, а ступінь забезпеченості відповідно до нормативів 35%. Всі квартальні просіки на території підприємства проїжджі і їх протяжність складає 22,2 км. З врахуванням просік територія підприємства шляхами транспорту повністю забезпечена.

Віднесення лісів до поясів і розрядів ставок збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Ліси підприємства віднесені до І поясу ставок збору за заготівлю деревини основних лісових порід. Розподіл лісів за розрядами ставок збору проведено згідно чинного Податкового кодексу України в частині розряду XVII «Збір за спеціальне використання лісових ресурсів» згідно ставок збору за заготівлю деревини основних лісових порід.

Існуючий розподіл площі лісів на пояси і розряди ставок збору відповідає сучасним економічним умовам і не потребує перегляду.

Заходи з лісозахисту

Осередків масового розмноження шкідників лісу немає.

Із хвороб лісу найбільше поширення мають стовбурні гнилі.

Запроектовані лісозахисні заходи підприємством виконуються в повному обсязі.

Проведені санітарні рубки сприяли покращенню санітарного стану насаджень, зменшенню площі деревостанів з осередками шкідників лісу.

Систематичний нагляд за станом насаджень проводився працівниками лісової охорони по всій вкритій лісовою рослинністю території.

Контроль за дотриманням санітарних правил в селекційному центрі постійно здійснюється спеціалістами обласного управління лісового та мисливського господарства і органами екологічної безпеки області.

Стан лісозахисту на підприємстві задовільний, що засвідчує ведення книги обліку осередків шкідників і хвороб лісу, наявність настінної агітації, тощо.

Охорона лісу

Охорона і захист лісу здійснює державна лісова охорона, яка налічує 4 особи. Основним її завданням є дотримання лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб лісу, запобігання правопорушенням та контроль за використанням лісових ресурсів. Регулювання діяльності лісової охорони здійснюється згідно Положення про державну лісову охорону, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №976 від 16.09.2009.

В державному підприємстві складається оперативний план з гасіння пожеж.

Щорічно проводяться слідуючі організаційно- технічні заходи:

-виносяться і публікуються рішення райдержадміністрації «Про заходи охорони лісів від пожеж»;

-видаються накази по підприємству «Про підготовку до пожежонебезпечного періоду та покращення охорони лісів від пожеж;

-організуються виступи по місцевому радіо, друкуються статті в газетах.

Використання угідь і ресурсів побічних користувань

Минулим лісовпорядкуванням побічні користування лісом не проектувались і підприємство ними не займалося.

Сіножатті в лісовому фонді відсутні.

Заготівля харчових продуктів лісу і лікарської сировини на території підприємства в незначних обсягах проводиться місцевим населенням.

Використання лісового фонду для потреб мисливського господарства і культурно-оздоровчих цілей

Підприємство мисливських угідь немає.

В лісовому масиві підприємства мешкають косулі та зайці.

На території підприємства знаходяться табір дитячого відпочинку «Нове життя» (по границі з кв.60).

Є дві екологічні стежки протяжністю 7 км. та 1,5 км.

Розподіл запроектованих обсягів лісових культур

Із загального обсягу на площі 31,9 га запроектовано створення лісових культур в рекреаційних лісах. Під час створення рекомендується враховувати такі особливості попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників  декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращення умов відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності насаджень, що створюються.

Протягом перших 3 років за лісовими культурами проектується проведення 5 кратного догляду за схемою:5-4-3.

Догляди проводяться механізовані, трактором МТЗ-82 в агрегаті з КЛБ -1,7, РК-1,5 та ручні.

Відтворення лісів

На підприємстві є постійний розсадник площею 18,0 га. Його продуктивна площа складає 16,0 га, а кількість вирощених щорічно сіянців в них за останні два роки складає близько 4 млн.штук.

В шкілках вирощується біля 260 найменувань чагарникових та деревних порід. В підприємстві функціонують 3 теплиці по 620 м2 кожна для вирощування сіянців хвойних порід (480 тис.шт.) і дуба з закритою кореневою системою 100 тис.шт., а також теплиця площею 270м2 для черенкуванням декоративних порід.

Вирощений садивний матеріал реалізується для створення лісових культур.

Садивний матеріал, вирощений в лісових шкілках, використовують для озеленення міст і сіл області, а також реалізується приватним особам для озеленення їх садиб.

Стан розсадницького і тепличного господарства в підприємстві знаходиться на високому рівні.

Для виконання робіт з відтворення лісів потреба лісгоспу в насінні за останні два роки в середньому становила 5000 кг. Заготівля насіння в підприємстві проводиться на лісо насіннєвих плантаціях. За два останні роки там заготовлено в середньому 20 кг насіння сосни звичайної і 20 кг модрини європейської. Частина насіння (сосни і дуба) завозяться з інших лісгоспів області. Для черенкування саджанців декоративних порід використовуються наявні в шкілках породи дерев і чагарників.

Для вирощування високоякісного садивного матеріалу з цінними спадковими властивостями в лісгоспі створена постійна лісо насінна база.

З підвищення продуктивності ЛНП проводяться догляди за ними. Лісонасінні плантації добре плодоносять кожний рік.

Очікувана ефективність запроектованих лісогосподарських заходів

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращенню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих функцій лісу.

В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так питома вага штучних насаджень зросте на 2,3%.

Середній запас насаджень на 1 га підвищиться на 6,7%.

В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі дубових насаджень на 1,8%.