ДП СЛАП «Ратнеагроліс»

Державне підприємство „Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підпри-ємство „Ратнеагроліс” (далі лісгосп) розташований в північній частині Волинської області на території Ратнівського адміністративного району.

Поштова адреса: 

44101, смт. Ратне, вул. Гранична, 31
черговий (0332) 741144 приймальна (0332) 741142

e-mail – ratnoahro@lisvolyn.gov.ua

Керівництво підприємства:


Директор: Мельник Микола Іванович

Головний лісничий: Гордійчук Олександр Аркадійович
Головний інженер: Петрук Сергій Володимирович
Головний економіст: Криса Валерій Володимирович

Головний бухгалтер: Сацюк Антоніна Аркадіївна

Адміністративно-організаційна структура підприємства

Найменування лісництв, місцезнаходження контор Адміністративні райони, міста обласного підпорядкування Площа, га
Заболоттівське смт. Заболоття Ратнівський район 3576,7
Ратнівське смт. Ратне -/- 5352,3
Щедрогірське с. Окачово -/- 5320,3
Турське с. Тур -/- 4833,8
Всього по лісгоспу:   19083,1
в т. ч. за адмінрайонами Ратнівський 19083,1

            Організація території.

Ратнівське міжгосподарське спеціалізоване лісогосподарське підприємство  було організовано 11 листопада 1976 року згідно рішення №2 Ратнівської Ради колгоспів з ціллю покращення ведення лісового господарства і раціонального використання лісових ресурсів на базі 12 колгоспів і 5 радгоспів Ратнівського району. В 2007 році згідно наказу міністерства аграрної політики України від 26.06.2007 року №445 Ратнівське спеціалізоване лісогосподарське підприємство перейменовано в державне підприємство „Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство „Ратнеагроліс”

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України №584-р від 3 липня 2013 року ДП СЛАП „Ратнеагроліс” передано до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів.

Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу лісгоспу було проведено в 1962 році.

Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1978, в 1990 роках. В архівах  збереглися матеріали цих робіт. Згідно наказу Волинського ОУЛМГ №59 від 17.05.2016 р. Заболоттівське лісництво розділено на Турське і Заболоттівське.

Попереднє лісовпорядкування було проведено в 2000 р. Київською лісовпорядною експедицією. Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року за І розрядом.

Нинішнє лісовпорядкування проведено в 2015 р. Комплексною лісовпорядною експедицією за І розрядом у відповідності з вимогами чинної лісовпорядної інструкції, рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками польових робіт Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні госпчастин,  господарств,  господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею – господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Основні показники проведеного лісовпорядкування

Показники Одиниці вимірювання Обсяги
1.Площа лісовпорядкування га 19083,1
 в. т .ч. з використанням ортофотопланів, аерофотознімків га 19083,1
2.Кількість кварталів шт 165
3. Середня площа кварталів га 115,7
4. Кількість таксаційних виділів шт 7475
5. Середня площа таксаційного виділу га 2,6
6. Закладено площадок вибіркових методів таксації шт 423
7. Закладено площадок на визначення сум площ     поперечних перерізів деревостанів шт 830
8. Закладено пробних площ – усього шт 13
        в т.ч. на рубки догляду шт 2
9. Кількість планшетів шт 68
Категорії лісів Площа за даними лісовпорядкування
га %
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – разом 106,1 0,6
втому числі:    
Заказники 106,1 0,6
Рекреаційно-оздоровчі ліси – разом 653,9 3,4
втому числі:    
Ліси у межах населених пунктів 91,6 0,5
Лісопаркова частина лісів зелених зон 70,0 0,4
Лісогосподарська частина лісів зелених зон 492,3 2,5
Захисні ліси – разом 4300,3 22,5
втому числі:    
Ліси уздовж смуг відведення залізниць 190,5 1,0
Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг 126,0 0,6
Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів 3203,8 16,8
Інші захисні ліси 780,0 4,1
Експлуатаційні ліси 14022,8 73,5
 Всього по лісгоспу: 19083,1 100,0